26/5/05

Jenny Holzen

Aquesta poetesa i artista del concepte és grandiosa. És viva i introbable. Provau-ho a Google i veureu.

Una mostra del seu art:

The unattainable is invariably attractive

Que significa, traduït:

Allò inassolible és invariablement atractiu

Si algú la troba que m'ho faci saber.

Cap comentari: