24/7/12

Blasted


Escriure sobre violència em resulta tan fàcil com a Jane Austen escriure sobre modals. La violència configura i obsessiona la nostra societat i, si no deixem de ser violents, quedarem mancats de futur. Malgrat tot, els que no desitgen que els escriptors escriguin sobre la violència volen que deixem d’escriure sobre nosaltres i sobre el nostre temps. 
Seria immoral deixar d’escriure sobre la violència. 


Sarah Kane

20/7/12

Mr. Soul

Els termes "avanç" o "no avanç" (…) pertanyen a l'àmbit de la ciència i de la tècnica, en els que el progrés és necessari i que són els únics àmbits en els que es pot calcular un avanç o un retrocés. En la filosofia no hi ha cap progrés, i per tant tampoc cap retrocés. Aquí, com en l'art, només queda la pregunta de si ho és o no ho és.
M. Heidegger.