17/12/11

Le vent nous portera


D'alguna manera a l'illa, o a la costa, tot el que es llança al terra acaba dins la mar.
Tot és costa avall fins arribar al nivell 0.
Quan fa vent, com avui, més.

***

D'alguna manera fer una cerca a Google és alimentar Google.
Actualitzar l'estat a Facebook és treballar per Facebook, com piular a Twitter.
També escriure un post a Blogger és treballar per Google i Yahoo i Bing.
Alguns han ideat una estratègia que té en la seva base que el món treballi gratis per ells.

***

Aquesta crisi és predictible.
Basta dir que tot anirà a pitjor i encertaràs.
La crisi ecològica, dic.
Encara que també, igual, pot ser, es pot aplicar a l'econòmica.

***

D'alguna manera tot roda costa avall empès per algun vent.
O, pot ser, per la força de la gravetat.